Wat is het verschil?

Een intelligentietest is een statische test volgens genormeerde afnameprocedures. Het geeft inzicht in wat een kind nu kan en hoe hij of zij zich verhoudt tot leeftijdsgenoten.

Een leervermogenonderzoek is geen test, maar een dynamisch onderzoek. Daarin wordt, net als in een intelligentietest gekeken, naar wat een kind zonder hulp kan. Dus net als in een IQ-test komen sterke en minder sterke punten naar voren. Maar een leervermogenonderzoek kijkt nog verder, namelijk naar het leerpotentieel van het kind!

Het leerpotentieel gaat om het verschil tussen wat een kind nu kan én wat hij nog meer zou kunnen en wat daarvoor nodig is. Er wordt gekeken naar hoe een kind cognitieve functies inzet, naar hoe een kind leert. Hierin speelt de onderzoeker een belangrijke rol. Deze kijkt welke mediatie (hulp) nodig is voor een volgende stap. Dit is de sleutel naar een volgende stap!

Positieve bijkomstigheid van een leervermogenonderzoek is dat er vaak al een leereffect tijdens het onderzoek zichtbaar is.

Samengevat:

Beide onderzoeken leveren waardevolle informatie over het kind. Belangrijk is na te gaan wat je als ouders wilt bereiken met een onderzoek, wat wil je weten en waarom. 

Een intelligentietest geeft inzicht in wat het kind nu kan, zonder hulp. Wanneer deze scores vergeleken worden met leeftijdsgenoten, geeft dat inzicht in de capaciteiten van het kind.

Een leervermogenonderzoek maakt zichtbaar wat een kind nu kan én geeft tevens inzicht in wat het leerpotentieel is. Tijdens de afname wordt zichtbaar hoe een kind leert en wat een kind nodig heeft om zich verder te ontwikkelen. Zeker bij kinderen waar niet duidelijk is waarom er niet uit komt wat er in zit, kan een leervermogenonderzoek waardevolle informatie opleveren. Het doel van het onderzoek is een nieuwe kijk op de reële mogelijkheden van het kind. Voor meer informatie over een leervermogenonderzoek, kijk verder op mijn website bij Denkstimulering – leervermogen of neem contact met me op zodat ik je vragen kan beantwoorden.