Denkstimulering

Hoe leert je kind?

Leervermogenonderzoek

Het leervermogenonderzoek is geen test, maar een dynamisch onderzoek. Ik kijk of de leerproblemen van een kind ontstaan doordat sommige denkvaardigheden nog niet goed genoeg ontwikkeld zijn of (nog) niet worden ingezet. Ik onderzoek, samen met het kind, hoe het kind bepaalde denkproblemen oplost, op welke manier het kind informatie verzamelt en wat er met deze informatie gedaan wordt. Met andere woorden: ik kijk hoe een kind leert en wat een kind nodig heeft om zich verder te ontwikkelen. Wanneer een kind vast loopt, onderzoek ik welke hulp (mediatie) nodig is om het kind een volgende stap te laten zetten. Dat is de sleutel!

De kracht van het onderzoek zit in het feit dat er gekeken wordt naar wat kinderen wél kunnen en hoe ze dat doen, in plaats van inzoomen op wat niet lukt. Het doel van het onderzoek is een nieuwe kijk op de reële mogelijkheden van het kind. Er ontstaat weer vertrouwen en inzicht in wat verder ontwikkeld kan worden. Een stip op de horizon!

ik kijk hoe een kind leert en wat een kind nodig heeft om zich verder te ontwikkelen.

ik kijk hoe een kind leert en wat een kind nodig heeft om zich verder te ontwikkelen.

Een leervermogenonderzoek geeft antwoord op vragen als:

  • Welke denkvaardigheden zijn sterk ontwikkeld en welke minder?
  • Hoe leert je kind?
  • Hoe kunnen we de denkvaardigheden versterken?
  • Welke begeleiding hoort daarbij?
  • Wat kan het kind zelf en waar is ondersteuning bij nodig?
  • Welke hulpmiddelen kunnen we gebruiken?

Bij het leervermogenonderzoek worden materialen gebruikt die helemaal niet lijken op materialen die de kinderen al van school kennen, een soort ‘denkpuzzels’. Dat maakt nieuwsgierig, waardoor kinderen graag de uitdaging aangaan! De materialen van het leervermogenonderzoek hebben wisselende inhoud, ingewikkeldheid en abstractie.

Ouders mogen aanwezig zijn bij het onderzoek, net zoals leerkrachten of interne begeleiders. Het resultaat wordt vastgelegd in een verslag. Daarin staan ook gerichte adviezen over hoe het leervermogen van het kind vergroot kan worden.