Denkstimulering

Feuerstein

De Feuerstein-methode

De Feuerstein-methode gaat ervan uit dat íeder kind kan leren. Belangrijk is dat er inzicht komt in wat het kind nodig heeft om een volgende stap te zetten en/of waar blokkades zitten. Professor Reuven Feuerstein geloofde dat je jezelf je hele leven lang kunt blijven ontwikkelen. Iedereen kan leren denken en iedereen kan leren! Die methode is een belangrijk uitgangspunt van de begeleiding die Buro KiO biedt.

Leerbarrièrres zijn in de Feuerstein-methode eerder een vertrekpunt dan een belemmering van de ontwikkeling. Want leren kun je leren! Om te denken maak je namelijk gebruik van verschillende denkvaardigheden (cognitieve functies). Dit zijn de bouwstenen van het denken en het gereedschap om informatie op te nemen en te verwerken. En die vaardigheden kun je trainen.

De Feuerstein methode leert kinderen zelfstandiger
én effectiever te denken.

Denkvaardigheden prikkelen en versterken met behulp van de Feuerstein-methode
Vaak gebeuren deze denkhandelingen razendsnel in ons hoofd en zijn we ons er niet van bewust. Maar soms loopt dat proces niet zo soepel. Bij kinderen kunnen de denkvaardigheden nog niet voldoende ontwikkeld zijn of ze weten gewoon niet zo goed hoe of wanneer ze deze denkvaardigheden kunnen gebruiken. In de Feuerstein-methode worden deze vaardigheden samen met een begeleider, bij Buro KiO is dat Mirjam, geprikkeld en versterkt. In samenwerking met Mirjam leren kinderen zelfstandiger én effectiever te denken.

De Feuerstein-methode kan prima naast andere leermethodes ingezet worden en biedt juist ondersteuning bij het lesprogramma op school. Tijdens de begeleiding wordt samen met het kind ontdekt hoe deze geleerde vaardigheden op school ingezet kunnen worden, bijvoorbeeld bij rekenen of begrijpend lezen. Dit wordt tijdens de begeleiding ook geoefend.


De Feuerstein-methode bestaat uit:

Een leervermogenonderzoek (LPAD – Learning Propensity Assessment Device) ): een dynamisch onderzoek om te kijken hoe een kind leert en waar het nog hulp kan gebruiken;

Instrumenteel verrijkingsprogramma (IVP): een trainingsprogramma om de denkvaardigheden te ontwikkelen.

  • IVP Basic: voor jonge kinderen (2,5 – 8 jaar en voor jongeren met een ontwikkelingsachterstand);
  • IVP Standaard: voor kinderen vanaf 9 jaar tot volwassenen;
  • IVP Tactile – ‘Leren denken op de tast’: voor kinderen die last hebben concentratie-, plannings-  of motivatieproblemen.