De maatschappij gaat er blijkbaar vanuit dat kinderen ‘vanzelf’ denk- en leervaardigheden ontwikkelen. Denkstimulering is namelijk geen vak op school. De vraag is of deze aanname klopt.

Een deel van de kinderen zal met dat wat de leerkracht hem/haar aanbiedt in staat zijn om denkvaardigheden te ontwikkelen en tot leren te komen.
Maar wat bieden wij kinderen waarbij deze vaardigheden niet of niet voldoende worden ontwikkeld?

Vaak verlengde instructie en extra oefenen. Dit biedt helaas geen structurele verandering, waardoor deze kinderen steeds verlengde instructie nodig hebben.

Wat is het gevolg?
Frustraties, boos omdat het niet lukt op school? Het gevoel hebben dat je minder bent dan anderen? Het is reëel om te verwachten dat schoolprestaties als gevolg hiervan achterblijven.

Hoe ziet de wereld eruit als alle kinderen gereedschap aangereikt krijgen om het denken te versterken? Gereedschap dat heel bewust ingezet wordt op een moment dat het nodig is.

Dat klinkt heel logisch toch?
Een timmerman gebruikt ook specifiek gereedschap om een kast te maken. Hetzelfde geldt voor een arts of tuinman. Maar als het gaat over iets dat zo essentieel is voor ons bestaan, namelijk ‘ons denken’, vinden we het niet als vanzelfsprekend.
Nu wordt op school de rugtas van een kind gevuld met kennis over lezen en rekenen. Zeker waardevol. Maar leren we de kinderen ook hoe te denken, hoe te leren?

Of nog beter: leren de leerkrachten hoe het denken werkt en hoe ze kinderen kunnen leren denken en leren leren?
Denkstimulering moet niet alleen een vak op school zijn voor de kinderen, maar ook voor de aankomende leerkrachten op de PABO!!

Wanneer we bewust ‘denkstimulering’ zouden integreren in ons schoolsysteem en in ons dagelijks handelen, bieden we alle kinderen de mogelijkheid om hun denken te ontwikkelen.
Dit draagt bij aan kansengelijkheid!

Het Feuerstein gedachtegoed biedt de school, leerkracht, ouder én het kind de tools om ‘denkstimulering’ vorm te geven. De Feuerstein methode biedt hiervoor een duidelijk kader.
Om te denken maak je gebruik van verschillende cognitieve functies. Deze cognitieve functies zijn de bouwstenen van het denken en vormen het gereedschap om informatie op te nemen en te verwerken. En die bouwstenen kun je trainen – op school en thuis.

Meer weten wat ik voor jullie als ouder of school kan betekenen om ‘denkstimulering’ niet meer als een toevalligheid te laten plaatsvinden? Neem contact met me op, ik ga graag met je in gesprek.