Denk in krachten

niet in beperkingen

Begeleiding voor onderpresteerders

Heb je het gevoel dat je kind een onderpresteerder is? Dat jouw kind beter kan, maar dit niet laat zien? Is je kind gefrustreerd en dreigt het vast te lopen op school?

Met een leervermogenonderzoek kan ik achterhalen wat je kind nodig heeft. Hierbij kijk ik naar wat wél lukt en hoe kinderen dat doen, in plaats van in te zoomen op wat niet lukt. Met andere woorden: ik kijk naar hoe je kind leert en breng het leerproces in kaart. Met gerichte adviezen en begeleiding kunnen we vervolgens dit leerproces vergroten en hiaten wegwerken. Zo komen kinderen weer helemaal in hun kracht te staan.

Begeleiding voor moeilijk lerende kinderen

Voor iedereen die meer hulp nodig heeft, zoals moeilijk lerende kinderen of kinderen met een (ontwikkelings-)achterstand, kan IVP-begeleiding een oplossing bieden. Met deze begeleiding leer ik kinderen vaardigheden aan waardoor ze effectiever leren denken. Ik leer hen bijvoorbeeld hoe ze verbanden moeten leggen of informatie kunnen verzamelen. Op die manier ontdekken ze hun eigen ontwikkelkracht!
Deze begeleiding is mogelijk van jong tot oud.

Voor meer informatie over de verschillende IVP-trainingsprogramma’s klik hier .

Huiswerkbegeleiding

Als kinderen moeite hebben met huiswerk maken, kunnen ze een (tijdelijke) leerachterstand krijgen. Om dat te voorkomen, is het belangrijk dat kinderen inzicht krijgen in hoe ze denken en leren. Wat zijn sterke en wat zijn minder sterke kanten? Hoe kun je het leren makkelijker maken? Welke hulpmiddelen zijn er?
In de begeleiding is ook aandacht voor het ontwikkelen van denkvaardigheden en leerstrategieën en hoe je die in kunt zetten bij het schoolwerk. Zo krijgt het kind weer grip op het eigen leerproces.